การส่งหลักฐานการสมัคร

Upload files

หมายเหตุ : ชื่อไฟล์ให้ใช้ชื่อผู้สมัคร  และรวมไฟล์เป็นไฟล์เดียวโดยแปลงเป็น . zip