งบประมาณ2564

ตุลาคม  2563 ไม่มีรายการจัดซื้อ
พฤศจิกายน 2563 ไม่มีรายการจัดซื้อ
ธันวาคม 2563 รายละเอียด
มกราคม 2564
กุมภาพันธ์ 2564
มีนาคม 2564
เมษายน 2564
พฤษภาคม 2564
มิถุนายน 2564
กรกฎาคม 2564
สิงหาคม 2564
กันยายน 2564