ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการสอบรายวิชาพื้นฐานระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา2566

วิทยาเขตเชียงใหม่

วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน

Graduate Admission Schedule 2nd round

detail

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง

ขยายเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาปริญญาโท รหัส60

เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รายละเอียด

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่องกำหนดเวลาการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาเอก รหัส 60 และนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 61 รายละเอียด
 

ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

วารสารที่อยู่ในการกำกับบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (ชั้น13)  ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
Line official

097-2639-181

@Graduate_cmru

Slot88 slot dana terpercaya slot 138 slot gacor Slot Demo slot88 slot dana