บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | Graduate School Chiang Mai Rajabhat University....โทร 053-885990,053-559999 | รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กรกฏาคม 2557
ปฏิทินวิชาการ57
ข่าวประชาสัมพันธ์การนำเสนอบทความ
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
การจัดสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา (CMRU GEP TEST) ประจำภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2557
 
กำหนดเวลาในการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาเอกรหัส 52 และนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 53