บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | Graduate School Chiang Mai Rajabhat University....โทร 053-885990,053-559999 | รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2557 ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กรกฏาคม 2557
ปฏิทินวิชาการ57
ข่าวประชาสัมพันธ์การนำเสนอบทความ
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย
 
 
 
ขอเชิญศิษย์เก่า - ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมงานแสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิตและมหาบัณฑิตรุ่นที่ 38 ในโอกาศที่เข้ารับพระราชทานปริญญา บัตร ประจำปี 2557 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 9.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ (ชั้น3 ) อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 
กำหนดเวลาในการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับปริญญาเอกรหัส 52 และนักศึกษาระดับปริญญาโท รหัส 53