บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวการเรียนการสอน


ศูนย์ภาษาและบัณฑิตวิทยาลัย 
จัดการทดสอบCMRU-GEP TEST
ในวันที่ 17 มีนาคม 2561 
ขอเชิญชวนนักศึกษาที่สนใจสมัครสอบลงทะเบียนได้ที่

บัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น13) อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่