บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรื่อง ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา

 

 นักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ระดับบัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา 9 วัด 

โดยบัณฑิตวิทยาลัย จะถวายเทียนพรรษาในวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 น. 

ณ วัดช้างสี จ.ลำพูน