บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


เข้าประกวดแข่งขันในโครงการ "อลิฮันซ์ อยุธยา แอคทิเวเตอร์"(Allianz Ayudhya Activator)

 

โครงการฯ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกคน สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ทั้งสิ่นทั้งเพศ อายุ การศึกาา ระดับธุรกิจ ทั้งไม่จำเป็นต้องได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรมเข้มข้นตลอด 12 สัปดาห์จากเหล่าโค้ช ชั้นนำของประเทศไทยและนานาชาติ

ชิงทุนเริ่มต้นมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท รับประสบการณ์ Start up ระดับโลกที่เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน

สามารถส่งทีมเข้าร่วมประกวดและส่งตัวแทนเข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 จำนวนไม่เกิน 3 ท่านต่อสถาบัน

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.activator.global หรือลงทะเบียนได้ที่ http://goo.gl/XNVx7E