บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


 ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น " Research Gateway Mobile Application"

เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลงานวิจัยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ Smartphone โดยสามารถใช้ได้ทั้งระบบ IOS และAndroid

โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.researchgateway.in.th