บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


เชิญประชุม Eurasia Higher Education Summit 2018 

          สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า Eurasian Universities Union จะจัดการประชุม  Eurasia Higher Education Summit 2018  ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2561  สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ https://eurieeducationsummit.com/