บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


เรียนเชิญ ร่วมเป็นเกียรติในงาน Chula North Expo 2018

               เนื่องในวาระครบรอบ 100 ปี ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ.2560 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคเหนือ จึงร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยมีความตั้งใจที่จะร่วมมือกัน ตอบแทนประชาชนและสังคมด้วยการจัดงาน "Chula North Expo 2018" ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9- 11 กุมภาพันธ์ 2561 

               จึงขอเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและร่วมงาน   โดยลงทะเบียนร่วมงานได้ที่   http://app.chulanorthexpo.com/signup