บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่องทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

รับสมัครรับทุน Endeavour Schoolarships and Fellowships  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2559 โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลและสมัครรับทุนได้ที่่

http://internationaleducation.gov.au/endeavour