บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมโครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ รุ่นที่ 7

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 30 มิถุนายน 2560

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการในวันที่ 7 กรกฏาคม 2560