บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


เชิญเข้าร่วมงาน I-NNOVATION THAILAND WEEK 2017

 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)  กระทรวงวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับเครือข่ายนวัตกรรมจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันการศึกษา จัดงาน  "i-NNOVATION  Thailand  week 2017"  (www.innovationTH.com)  ภายใต้แนวคิด "i-NNOVATION 360"  i-NNOVATION 4 Thailand 4.0

นวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0  ในวันที่ 5-8 ตุลาคม 2560 ณ ภิรัชฮออลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค สามารถดูรายละเอียด

ได้ที่ www.innovationTH.com