บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


การร่วมแข่งขันแผนธุรกิจ SCG  Bangkok Challenge @sasin 2018 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 56,000 ดอลลาร์สหรัฐ

            บ.ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด(มหาชน) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศรินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการแข่งขันแผนธุรกิจสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาโทภาคภาษาอังกฤษภายใต้ชื่องาน SCG Bangkok Challenge @sasin 2018 จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 56,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ในระหว่างวันที่ 7- 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

             ขอเรียนเชิญนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญาโททุกสาขาวิชาเข้าร่วมแข่งขันแผนธุรกิจฉบับภาษาอังกฤษ

ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม ถึง 5 ธันวาคม 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://bbc.sasin.edu