บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล

   จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์มหาชาติมหากุศล กัณฑ์ละ 100,000 บาท หรือบริจาคเงินร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา

โดยนำส่งเงินร่วมทำบุญพร้อมแบบตอบรับฯ ได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

ตัดแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 พฤาภาคม 2561 สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ruamchit-normklao.org