บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


บัณฑิตวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 25 เมษายน 2561

สามารถได้ที่ www.graduate.cmru.ac.th หรือสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย (ชั้น13)  อาคาราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร27)