บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) จะจัดงาน Thailand e-Commerce Week 2017 ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2560

ณ Plenary Hall ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม เพื่อส่งเสริมการทำe-Commerce ของประเทศไทย

โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.etda.or.th/ecommerceweek2017