บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

ข่าวประชาสัมพันธ์


 ขอเชิญร่วมโครงการวิชาการและแข่งขันกิจกรรม "ราชภัฏวิชาการ 2560"

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้จัดกิจกรรมราชภัฏวิชาการ 2560 "สืบสานศาสตร์พระราชา สู่พันธกิจสัมพันธ์ สร้างสรรค์การพัฒนาที่ยั่งยืน " ระหว่าง 16 -18 สิงหาคม 2560 จึงขอเชิญคณาจารยื นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.human.uru.ac.th