บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Graduate School Chiang Mai Rajabhat University

การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 4/2562

วันจันทร์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2562


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 3/2562

วันจันทร์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2562


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 2/2562

วันจันทร์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2562


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 1/2562

วันจันทร์ที่ 1 เดือนเมษายน พ.ศ.2562


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 12/2561

วันเสาร์ที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2562


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 11/2561

วันเสาร์ที่ 26 เดือนมกราคม พ.ศ.2562


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 10/2561

วันจันทร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 9/2561

วันจันทร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 8/2561

วันจันทร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 7/2561

วันจันทร์ที่ 3 เดือนธันวาคม พ.ศ.2561


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 6/2561

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 5/2561

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 4/2561

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 3/2561

วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 2/2561

วันอังคารที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2561


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 1/2561

วันอังคารที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2561


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ครั้งที่ 13/2560

วันอังคารที่ 10 เดือนเมษายน พ.ศ.2561


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12/60

วันเสาร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11/60

วันเสาร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/60

วันเสาร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/60

วันเสาร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ.2561


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/60

วันศุกร์ที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/60

วันศุกร์ที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/60

วันศุกร์ที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/60

วันศุกร์ที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/60

วันศุกร์ที่ 18 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/60

วันพุธที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/60

วันพุธที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/60

วันพุธที่ 24 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12/59

วันพฤหัสบดีที่ 19 เดือนมกราคม พ.ศ.2560


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11/59

วันศุกร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/59

วันศุกร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ.2559


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9/59

วันพฤหัสบดีที่ 20 เดือนตุลาคม พ.ศ.2559


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 8/59

วันศุกร์ที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ.2559


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 7/59

วันเสาร์ที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6/59

วันจันทร์ที่ 1 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2559


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 5/59

วันศุกร์ที่ 17 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2559


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 4/59

วันอังคารที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/59

วันอังคารที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/59

วันอังคารที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559


การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 1/59

วันอังคารที่ 22 เดือนมีนาคม พ.ศ.2559