(ค้นหาข้อมูล) :      

พบทั้งหมด 13 เรื่อง รวมทั้งหมด : 2 หน้า : 1 [2] หน้าถัดไป>>

เรื่อง
ประกาศ ณ วันที่
 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่7) พ.ศ.2561 07 มี.ค. 2561
 ขั้นตอนและแนวปฏิบัติการจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 23 พ.ค. 2560
 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2557 15 ม.ค. 2557
 กำหนดอัตราค่าตอบแทนการจัดการเรียนการสอน การจัดทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 15 ต.ค. 2555
 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 30 พ.ย. 2554
 กำหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนการสอนและการสอบของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 29 เม.ย. 2554
 การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2554 18 เม.ย. 2554
 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 04 มิ.ย. 2553
 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 23 พ.ค. 2551
 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 23 พ.ค. 2551