กำหนดการรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 

 

 รายละเอียด วันที่ เวลา
การยื่นใบสมัคร 2 พ.ย.- 9 ธ.ค 58  ทุกวัน
ประกาศรายชื่อ 11 ธ.ค. 58 16.00 น.
สอบคัดเลือก 14 ธ.ค. 58 9.00 น.
การประกาศผลสอบคัดเลือก  15 ธ.ค. 58 16.00 น.
สอบวัดความรู้พื้นฐาน 16 ธ.ค. 58 8.00
เข้าชั้นเรียน 4 ม.ค.59  

 

 

 ติดตามข่าวสารได้ที่  www.graduate.cmru.ac.th